Monday, 24 September 2012

Kemahiran Linus Literasi


Senarai Kemahiran Program LINUS Tahun 1
1.0   Mengenal dan Menulis Huruf
1.1     Mengenal bentuk huruf kecil a – z
1.2     Menulis  huruf kecil a – z
1.3     Mengenal bentuk huruf besar A – Z
1.4     Menulis  huruf  besar A – Z
 2.0   Membaca Suku Kata
2.1     Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV
2.2     Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK
2.3     Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK
2.4     Membaca dan membunyikan suku kata yang mengandungi  diftong
2.5     Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi  digraf

3.0   Membina dan Menulis Suku Kata
3.1     Membina dan menulis suku kata terbuka KV
 3.2     Membina dan menulis  suku kata tertutup KVK
3.3     Membina dan menulis  suku kata tertutup KVKK
3.4     Membina dan menulis suku kata yang mengandungi  diftong
3.5     Membina dan menulis  suku kata tertutup yang mengandungi  digraf

4.0   Membaca Perkataan
4.1         Membaca perkataan mengandungi suku kata  KV+KV
4.2         Membaca perkataan mengandungi suku kata  V+KV
4.3         Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV+KV
4.4         Membaca perkataan mengandungi suku kata  KVK+KV
4.5          Membaca perkataan mengandungi suku kata KVKK+KV
4.6          Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  KVK
4.7           Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  KV+KVK
4.8           Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  KVK+KVK
4.9           Membaca perkataan yang   mengandungi suku kata KVK+KVKK
4.10         Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  KVKK
4.11          Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  V+KVK
4.12         Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  V+KVKK
4.13          Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  KVKK+KVKK
4.14         Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK
4.15         Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  VK+KVK
4.16         Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK
4.17         Membaca perkataan yang mengandungi suku kata   KV+KVKK
4.18         Membaca perkataan yang mengandungi diftong
4.19         Membaca perkataan yang mengandungi digraf
4.20         Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding
4.21         Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
4.22         Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

No comments:

Post a Comment