Sunday, 30 June 2013

Saringan 1 2.0 ( 2013)

Syukur alhamdulilah,selesai sudah saringan 1 2013.Pencapaian murid-tahun 1,2 dan 3 agak membanggakan.Mereka telah menunjukkan minat untuk terus menguasai kemahiran LINUS.Semoga kejayaan terus dikecapi dan selamat belajar murid-murid S.K.Nusantara.

Tuesday, 15 January 2013

LINUS


Apa Maksud LINUS 

Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan). Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi.

Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011.

DEFINISI LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.