Sunday, 21 October 2012

LINUS LITERASI

KAEDAH MEMBENTUK HURUF MENGGUNAKAN JARI

Guru-guru dan murid-murid boleh menggunakan cara membentuk huruf kecil dan huruf besar dengan menggunakan jari .Teknik ini telah saya gunakan selama 3 tahun mengajar kelas LINUS Literasi.Ianya amat membantu kerana dapat menarik minat-murid-murid,memudahkan murid cepat faham bentuk huruf tersebut.Dalam beberapa minggu sahaja murid sudah dapat mengenal dan menulis abjad tersebut.

Cara-caranya :
1.Guru pandang huruf tersebut.
2.Cuba bina huruf menggunakan jari  menggunakan kreativiti guru.
3.Guru perlu mengaitkan huruf dengan bentuk yang pernah ditemui.
4.Perlu mengadakan soal -jawab dengan murid apakah bentuk yang hampir sama dengan huruf
   yang dibina.
5.Buat berulang kali sehingga murid menguasai dan dapat mengenal huruf dengan baik.
6.Selamat mencuba,dan saya akan cuba menunjukkan video atau gambar murid-murid membentuk 
   huruf tersebut pada masa akan datang.KONSTRUK 1 HINGGA 12


KONSTRUK YANG TERDAPAT DALAM LITERASI

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI
Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.
Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.
Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.
Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.
Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata
                      tertutup ‘ng’.
Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong
Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal
                      berganding.
Konstruk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan
                      bergabung.
Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan
                        akhiran.
Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
Konstruk 12 : Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan
                        rangsangan.Friday, 12 October 2012

Saringan bertulis LINUS

Salam sayang untuk anak-anak murid cikgu mama..
Saringan bertulis LINUS akan diadakan pada hari Isnin  15hb.Oktober 2012.Selamat menjalani ujian saringan 3 LINUS.